Over de BuurtWerkplaats Moerwijk

Over de Buurtwerkplaats Moerwijk
Door 13 van de 15 partijen in de nieuwe Haagse gemeenteraad is het Haags Klimaatpact ondertekend. Duurzaam Den Haag sluit met ‘de Buurtwerkplaats’  in het algemeen en met de Sociale Coöperatie Soco Soco in Moerwijk in het bijzonder, bij de volgende maatregelen uit het pact aan en zijn door de nieuwe coalitie aangenomen (zie pagina 37, 38 en 62 van het Coalitieakkoord 2018-2022):

 • Het is noodzakelijk bewoners, woningeigenaren en bedrijven mee te nemen in de opgave waarvoor we staan. Keuzevrijheid en flexibiliteit zijn daarvoor belangrijk. Voor iedereen zal er iets veranderen. Belangrijk is om waar mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke momenten. Bij iedere verhuizing, iedere verbouwing en iedere investering kunnen zij hun kansen grijpen.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt lokale initiatieven en creëert de noodzakelijke voorwaarden om deze tot een succes te maken. Ondernemerschap van Haagse burgers, of dat nu commercieel is of coöperatief, wordt een van de pijlers van de transitie. Daarbij hoort actieve ondersteuning door de gemeente.
 • Om burgers mee te krijgen, is het nodig dat zij overal in hun omgeving in aanraking komen met de transitie en alle mogelijkheden die er zijn om mee te doen. Daartoe maakt de gemeente goede voorbeelden van lokale duurzaamheidsinitiatieven zichtbaar om het vliegwieleffect te versterken.
 • Duurzaam Den Haag (en in Moerwijk Sociale Coöperatie Soco Soco) krijgt meer ruimte om Hagenaars actief te verleiden tot duurzaam gedrag in het algemeen en het verduurzamen van hun woningen en het vergroenen van hun leefomgeving in het bijzonder.De Buurtwerkplaats in Moerwijk is op de leest van de Ambachtenwerkplaats van Stichting Piëzo in Zoetermeer geschoeid. Daar worden inwoners ondersteund bij de ontwikkeling van hun talenten en vaardigheden op het gebied van (creatieve) ambachten. Er zijn verschillende ruimtes met verschillende ambachten. Zo is er een ruimte waaraan fietsen gesleuteld kan worden en mensen zelf kunnen leren hoe een band te plakken of een fiets te repareren. In een ander lokaal is de techniek gevestigd en verderop zitten de dames en heren van het naaiatelier achter de naaimachines.

  De Buurtwerkplaats – het idee
  In de drie buurten Molenwijk, Moerwijk (Oost) en Koningspleinbuurt e.o. komt een Buurtwerkplaats. Van hieruit wordt opleiding, begeleiding en werk rond de energietransitie voor bewoners van de buurten georganiseerd. Dit stimuleert het klimaatneutraal en klimaatadaptief maken van de buurten en legt de relatie met de sociale kant van duurzaamheid: opleiding, werk en inkomen. Tevens wordt de locatie een experimenteerruimte voor duurzame technieken en wordt de locatie zelf energiepositief gemaakt door bewoners bij wijze van goed voorbeeld in de buurt. De buurtwerkplaats is van en voor bewoners uit de buurt. Dus:

 • CO2-positief gebouw
 • Arbeidsmarktplaats
 • Experimenteerruimte
 • Demonstratie- en leerruimte
 • Sociale-buurtcoöperatie zoals Soco Soco

Kosten en baten:

 • De gemeente investeert in de aanloopperiode 2018-2022 6 miljoen euro voor het opzetten en bemensen van de 3 buurtwerkplaatsen (1,5 miljoen euro incidenteel per jaar).
 • Na 2022 nemen de kosten af tot 0,5 miljoen euro per jaar, die uit de markt kunnen worden gefinancierd.
 • De opbrengsten bedragen gemiddeld 0,5 miljoen per jaar in de aanloopfase, deze zullen na 2022 stijgen tot een gemiddelde van 1,5 miljoen euro per jaar.
 • De opbrengsten zijn voor een groot deel afkomstig uit:
  – bijdragen van partijen die de energietransitie uitvoeren (leveranciers, aannemers en installateurs) in             de buurt van de energietransitie (die de benefits hebben van de buurtwerkplaats), in het kader van de             SROI (social return on investment) regeling;
  – vermeden kosten voor sociale uit­keringen overwegend vanaf het vijfde jaar over een periode van  10 jaar;
  – bijdragen van maatschappelijke instellingen en overheden voor gecreëerde maatschappelijk waarde.
 • In het vijfde jaar wordt break-even situatie bereikt tussen kosten en opbrengsten.
 • De Buurtwerkplaats is schaalbaar naar het niveau van de stad – de stadswerkplaats waarin (ook) de mensen vanuit de STiP-regeling kunnen doorstromen.
 • De Buurtwerkplaatsen worden opgezet als sociale-buurtcoöperaties die binnen 5 jaar op eigen benen kunnen staan, op basis van een gezond businessmodel – zonder subsidie van de gemeente.

  Meer weten over hoe we samen kunnen bouwen aan een Duurzame Ambachtelijke BuurtWerkplaats & -Akademie? Neem gerust contact op!
  Een koffieafspraak in Moerwijk is zo gemaakt 😉